ยูนิคอร์น
  • ยี่ห้อ:Makrite
  • ประเภท:880S หน้ากากยูนิคอร์นสำหรับเด็กไม่มีวาล์วสามมิติ
  • จำนวน:50 ชิ้น/กล่องสี