หุ่นยนต์
  • ยี่ห้อ:Makrite
  • ประเภท:880S หน้ากากหุ่นยนต์สำหรับเด็กไม่มีวาล์วสามมิติ
  • จำนวน:50 ชิ้น/กล่องสี