เกี่ยวกับเมคไรท์
บริษัท ผู้เชี่ยวชาญมองว่า คุณภาพของหน้ากากเป็นเส้นต่อชีวิตเสมอ และจะเป็นภารกิจหลัก ที่จะให้บริการผลิตภัณฑ์ ที่ปลอดภัย และเชื่อถือ ได้แก่ ลูกค้า

 ปี 1984ก่อตั้งขึ้นที่ไต้หวัน ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันทางหายใจซึ่งมีคุณภาพสูงระดับสากล

อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม ที่คัดสรร
หนึ่งในผู้ผลิตมาสก์ ที่มีคุณภาพระดับโลก
พวกเขารู้จักกันมา 30 ปี
โลกนำโดยผู้ผลิตหน้ากาก ที่ทอดทิ้ง

เน้นหน้ากาก

30ปี+

พนักงาน บริษัท ที่มีอยู่

500+

ผลผลิตรายวันของ บริษัท

100หนึ่งแสน

เครือข่ายการขายระดับโลก

600+